Bàner 7a Jornada Internacionalització-títol_CA

REVIU LA JORNADA INTERNACIONAL 

La deslocalització industrial va ser un dels fenòmens de l’economia en les darreres dècades i s’ha produït principalment des de les regions més desenvolupades cap a països on els costos laborals són més baixos, amb els països asiàtics majoritàriament. 

El panorama actual és del tot diferent on les cadenes de valor s’estan escurçant i anem al concepte d’indústria de km0 per reduir les cadenes d’aprovisionament que ens permetin evitar qualsevol fenomen com els que hem viscut darrerament. Produir qualsevol producte a més de 10.000 quilòmetres de distància, en llocs on la petjada de carboni no és prioritària, no és sostenible.  

A més, l’Agenda 2030 reconeix el paper essencial del sector privat en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Per altra banda, els impactes del comerç internacional sobre el desenvolupament sostenible a cadascuna de les seves dimensions depenen en part de la política comercial i altres intervencions públiques que promoguin la sostenibilitat dels processos productius. 

La Unió Europea té com a objectiu consolidar un nou consens per a la política comercial mundial basat en l’obertura, la sostenibilitat i la fermesa. Reforça la posició de la UE com a defensora mundial d’un comerç obert i basat en normes justes i sostenibles. 

Però com veu l’empresa internacionalitzada aquesta adaptació?  

Patrocinat per:

Amb la col·laboració de:

Media Partners:

Organitza:

Amb el suport de: 

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE TERRASSA

C/ Blasco de Garay 29-49
08224 Terrassa
Tel. 93 733 98 33

Segueix la #jornadainternacional a les xarxes